Årsmötesprotokoll

Nedan finns protokollen för både väg och tomt att läsa.


Protokoll Väg


Protokoll Tomt

Gemensamma Korgildagar 2020

Lägg datumen i filen på minnet och/eller anteckna i din kalender så att du kommer ihåg att vara med om du har möjlighet.

/ Göran
Februari 2020

Båtklubben

hade också sitt årsmöte söndagen den 23 juni 2019. För mer information kontakta Båtklubbens ordförande Björn Magnusson eller kassör Susanne Söderman. Du som är medlem kan också hitta information via Båtklubbens Facebookgrupp.

Årsmöte 23 juni 2019 protokoll

Protokollen från årsmötet 2019 finns nedan i pdf­-format.


Väg

Tomt

Årsmöte 24 juni 2018 protokoll

Protokollen från årsmötet 2018 finns nedan i PDF-­format.

Styrelsen / Per
Augusti 2018

Brevlådor

Gör till vana att se över märkningen av din brevlåda varje vår för att underlätta för föreningsmeddelanden, post och tidningsbud.

Styrelsen / Inger Februari 2018

Årsmöte 25 juni 2017 protokoll

Protokollen från årsmötet 2017 finns nedan i PDF-­format.

Styrelsen / Inger
Februari 2018


Väg


Tomt

Stadgar vägföreningen

De första stadgarna för Korgils Vägförening antogs den 2 maj 1966.1 nu föreliggande form antogs stadgarna vid årsmötet den 23 juni 2001.

Stadgar tomtägarföreningen

De första stadgarna för Korgils Tomtägarförening antogs den 1 juli 1967.1 nu föreliggande form antogs stadgarna vid årsmötet den 26 juni 2005.

Facebookgrupp ”Korgils anslagstavla”

Annika Lindgren på Strömmingsstråket lade 2017 upp en fb-­grupp för oss boende i Korgil. Tack, Annika!

Syftet med gruppen är att den ska fungera som en kommunikationskanal mellan oss boende, tips av olika slag, exempelvis på vad man kan göra i Roslagen, skänka/sälja saker du själv inte längre vill ha kvar, söka saker du behöver, sprida information av olika slag. Gå gärna med i gruppen. Självklart håller vi en trevlig ton i gruppen!

Och, som du förhoppningsvis redan känner till har även Korgils båtklubb en fb-­grupp. Bli medlem i Korgils båtklubb så kan du både få och ge information även den vägen.
Information från styrelsen kommer fortsatt att läggas ut på www.korgil.se

Styrelsen / Inger
Februari 2018

Korgils båtklubb

Det finns nu en facebooksida för medlemmar. Klubben är fristående från Korgilföreningarna och medlemskapet är frivilligt.

Vill du vara medlem i båtklubben kontakta någon av båtklubbens funktionärer, ordförande Björn Magnusson eller kassör Susanne Söderman. Du kan också anmäla dig i samband med Båtklubbens årsmöte som sker direkt efter Tomtägarföreningens årsmöte.

Styrelsen / Inger
Juli 2017