Här är årsmötesprotokollen 2023 och valberedningen

Styrelsen i Korgils Väg- och Tomtägarförening


Tomtägarföreningen

Vägföreningen

Valberedningen

Här är årsmötesprotokollen 2022 och bilagan till §16

Styrelsen i Korgils Väg- och Tomtägarförening


Tomtägarföreningen

Vägföreningen

Bilaga

Årsmötesprotokoll 2021

Protokollen samt utdraget ur föreningens medlemsregister, som också fungerar som röstlängd, finns tillgängliga hos sekreteraren.

Se bifogade filer

Vägföreningens årsmöte

Tomtägarföreningens årsmöte

Protokollsbilaga

Arbetsdagarna i april ställs in – men arbetsuppgifterna behöver genomföras!

Tyvärr väntar inte naturen på att pandemin ska gå över. Det finns mycket att ta om hand i våra gemensamma områden. Vi kan som enskilda medlemmar göra en bra insats för området ändå!

Se bifogad fil med förslag till arbetsuppgifter

OBS - Arbetsdagarna 10 och 25 april samt firande av valborg

Styrelsen har beslutat att även i år ställa in arbetsdagarna i april. Corona-pandemin, COVID-19, pågår fortfarande med full kraft och den nya pandemilagen lägger också hinder i vägen så vi vill inte riskera våra ofta lite äldre medlemmars hälsa.

Av samma skäl kommer vi att även ställa in det traditionella firande av valborg i östra hamnen.

Styrelsen / Per
mars 2021

Årets första medlemsbrev, med bla arbetsdagarna

Finns i bifogad PDF


Medlemsbrev

Årsmötesprotokoll

Nedan finns protokollen för både väg och tomt att läsa.


Protokoll Väg


Protokoll Tomt

Gemensamma Korgildagar 2020

Lägg datumen i filen på minnet och/eller anteckna i din kalender så att du kommer ihåg att vara med om du har möjlighet.

/ Göran
Februari 2020

Båtklubben

hade också sitt årsmöte söndagen den 23 juni 2019. För mer information kontakta Båtklubbens ordförande Björn Magnusson eller kassör Susanne Söderman. Du som är medlem kan också hitta information via Båtklubbens Facebookgrupp.

Årsmöte 23 juni 2019 protokoll

Protokollen från årsmötet 2019 finns nedan i pdf­-format.


Väg

Tomt

Årsmöte 24 juni 2018 protokoll

Protokollen från årsmötet 2018 finns nedan i PDF-­format.

Styrelsen / Per
Augusti 2018

Brevlådor

Gör till vana att se över märkningen av din brevlåda varje vår för att underlätta för föreningsmeddelanden, post och tidningsbud.

Styrelsen / Inger Februari 2018

Årsmöte 25 juni 2017 protokoll

Protokollen från årsmötet 2017 finns nedan i PDF-­format.

Styrelsen / Inger
Februari 2018


Väg


Tomt

Stadgar vägföreningen

De första stadgarna för Korgils Vägförening antogs den 2 maj 1966.1 nu föreliggande form antogs stadgarna vid årsmötet den 23 juni 2001.

Stadgar tomtägarföreningen

De första stadgarna för Korgils Tomtägarförening antogs den 1 juli 1967.1 nu föreliggande form antogs stadgarna vid årsmötet den 26 juni 2005.

Facebookgrupp ”Korgils anslagstavla”

Annika Lindgren på Strömmingsstråket lade 2017 upp en fb-­grupp för oss boende i Korgil. Tack, Annika!

Syftet med gruppen är att den ska fungera som en kommunikationskanal mellan oss boende, tips av olika slag, exempelvis på vad man kan göra i Roslagen, skänka/sälja saker du själv inte längre vill ha kvar, söka saker du behöver, sprida information av olika slag. Gå gärna med i gruppen. Självklart håller vi en trevlig ton i gruppen!

Och, som du förhoppningsvis redan känner till har även Korgils båtklubb en fb-­grupp. Bli medlem i Korgils båtklubb så kan du både få och ge information även den vägen.
Information från styrelsen kommer fortsatt att läggas ut på www.korgil.se

Styrelsen / Inger
Februari 2018

Korgils båtklubb

Det finns nu en facebooksida för medlemmar. Klubben är fristående från Korgilföreningarna och medlemskapet är frivilligt.

Vill du vara medlem i båtklubben kontakta någon av båtklubbens funktionärer, ordförande Björn Magnusson eller kassör Susanne Söderman. Du kan också anmäla dig i samband med Båtklubbens årsmöte som sker direkt efter Tomtägarföreningens årsmöte.

Styrelsen / Inger
Juli 2017