Arbetsdag

Lördagen den 27 april 2024 har vi årets första arbetsdag Vi samlas som vanligt vid brevlådorna Korgil-/Laxvägen kl 09.00. För uppgifter under arbetsdagen så hänvisar vi till vår affisch.

I bifogad PDF finns de sysslor som behöver göras beskrivna.

Väl mött önskar styrelsen


Arbetssysslor


Sommarvattnet

Sommarvattnet är nu påslaget. 15/4 2024
Det är en god idé att spola ur vattnet som stått i slangarna under vintern innan ni börjar använda det.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Medlemsbrev

Här kommer ett medemsbrev med lite datum för olika aktiviteter.
Årets första arbetsdag är den 27 april - vi ses vid postlådorna.

Väl mött önskar styrelsen


Medlemsbrev


Avstängning av sommarvattnet

Avstängning sommarvattnet kommer att ske lördag 4 novemberkl 0900 När sommarvattnet stängs av för vintern öppnar väg- och vattenansvariga ventilen som finns vid tomtgränsen till varje tomt. Den ventilen ska vara öppen under vintern så att ingen ledning fryser.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Arbetsdag

Lördagen den 7 oktober 2023 har vi årets sista arbetsdag
Vi samlas som vanligt vid brevlådorna Korgil-/Laxvägen kl 09.00. För uppgifter under arbetsdagen så hänvisar vi till vår affisch.

I bifogad PDF finns de sysslor som behöver göras beskrivna

Väl mött önskar styrelsen /Per


Årets sista arbetsdag


Trädfällning längs Korgilvägen den 26:e alt. 27:e september 2023

Tisdag den 26 september kommer Tampens Allservice att fälla ett antal sjuka och lutande träd längs en kortare sträcka av Korgilvägen, i närheten av korsningen mot Strömmingsstråket. Vägen kan därför komma att stängas av till och från under arbetets gång. Vid dåligt väder flyttas arbetet till onsdag den 27 september.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Vattenavstängning Korgils vattensystem

Söndag 18 juni mellan kl 14 och 18 kommer vattensystemet (både sommarvatten och vintervatten) i Korgil vara avstängt då vi kommer fylla den så kallade sommartanken och växla över till sommardrift i pumpsystemet.

Eventuell reservtid om förhinder skulle uppstå är måndag 19/6 08 - 12.

Med vänlig hälsning
Styrelsen/ Lars Kristian

Analys av Korgils vatten, provtagning vid pumphus 2023-06-01

Inga koliforma bakterier, E.coli eller mikroorganismer påvisade

Bedömning: TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING
Anmärkningar i kemiskt avseende: färg, kemisk syreförbrukning. COD-Mn, Ammonium, Järn och Natrium


MVH styrelsen/Lars Kristian


Årets midsommarfirande

I år är det boende på Strömmingsstråket, Idvägen, Simpvägen och Löjan som arrangerar. Vi har en första planeringsträff lördagen den 20 maj kl 11.00. Vi ses i föreningsstugan vid ängen.
Välkomna!


Ingrid Kennerstedt, Strömmingsstråket 2 och Markus Karlsson, Strömmingsstråket 3


Arbetsdag

Lördagen den 29 april 2023 har vi årets andra arbetsdag
Vi samlas som vanligt vid brevlådorna Korgil-/Laxvägen kl 09.00. För uppgifter under arbetsdagen så hänvisar vi till vår affisch.

I bifogad PDF finns de sysslor som behöver göras beskrivna

Väl mött önskar styrelsen /Per


Arbetsdag 2


Arbetsdag

Lördagen den 15 april 2023 har vi årets första arbetsdag
Vi samlas som vanligt vid brevlådorna Korgil-/Laxvägen kl 09.00. För uppgifter under arbetsdagen så hänvisar vi till vår affisch.

I bifogad PDF finns de sysslor som behöver göras beskrivna.


Väl mött önskar styrelsen /Per


Arbetsdag 1


Valborgsmässobrasan i Östra hamnen 2023

Föreningen kommer inte att anordna någon valborgsmässobrasa 2023 och framöver.

Sedan tidigare har material till brasan kommit främst från vårens arbetsdagar. Vid tidpunkten för valborgsmässoafton har dock vädret och torkan varit sådant att vi vid flera tillfällen inte kunnat elda.

Norrtälje kommun har särskilda regler för hantering av valborgsmässobrasor som föreningen har att följa. Den som vill läsa mer kan gå in på www.norrtalje.se

Det generella eldningsförbudet som gäller i Norrtälje kommun från den 1 april t.o.m. den 30 september (för detaljplanelagt område), gör att vi inte kan elda materialet senare under sommarsäsongen. Därför har materialet tyvärr blivit liggande på ängen i Östra hamnen och förfulat området. Det har även kommit farhågor från båtägare om att ha ris liggande så nära hamnen.

Sammantaget gör det att styrelsen redan nu beslutat att inte planera eller genomföra en valborgsmässabrasa 2023 eller framöver.


/Styrelsen


Fakturor - utskicksproblem

På grund av krångel och strul med mailsystem finns en risk att en del av oss inte har fått fakturor sig tillskickat. Om du/ni inte har fått vägföreningens faktura för 2023 + medlemsbrevet 2023 så kontakta styrelsen alternativt kassören direkt.


/Styrelsen


Medlemsbrev

Om arbetsdagar med mera


/Styrelsen


Medlemsbrev


Trädfällning i Korgil med start december 2022

Med stöd av Skogsstyrelsens grönområdesplan för Korgil, för ”bevarande av befintliga natur- och kulturvärden”, har styrelsen beslutat att fälla ett antal träd, främst granar, i område 19 och 21. Det rör sträckan från badet, längs med stigen fram till Östra hamnens parkeringsplatsen och vidare längs med Idvägens östra sida.

Syftet med trädfällningen är att gynna tall och ädellövträd, främst genom att ta bort träd som växer upp i deras trädkronor. I övrigt tas några granar bort för att gynna siktdjupet närmast stig och väg i området samt träd med fallrisk.

Arbetet startar under december 2022 och beräknas pågå ett antal veckor. Veden kommer därefter säljas för att delfinansiera insatsen.

Ansvarig utförare är Tampens Allservice.
Frågor om insatsen besvaras av Cajsa Linder 070-517 13 43 eller Bo Levén 070-255 72 76, som ingår i styrelsens grönområdesgrupp

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Avstängning sommarvattnet

Sommarvattnet stängs av inför vintern lördag 5 november kl 10.00.
Vattengruppen kommer i samband med detta öppna alla ventiler i sommarvattensystemet för att tömma det på vatten. Ventilerna ska stå öppna under vintern.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Arbetsdag
Lördagen den 1 oktober 2022 har vi årets sista arbetsdag

Vi samlas som vanligt vid brevlådorna Korgil-/Laxvägen kl 09.00. För uppgifter under arbetsdagen så hänvisar vi till vår affisch.

I bifogad PDF finns de sysslor som behöver göras beskrivna

Väl mött önskar styrelsen /Per


Arbetsinfo


Vattenanalys Korgil vattensystem

Provtagning 13 juni 2022
Mikrobiologisk analys: tjänligt
Kemisk analys metaller: tjänligt

Med vänliga hälsningar
Vattengruppen/Lars Kristian


Midsommar 24 juni, 2022

Midsommarfirande med dans, lotteri, lekar och fiskdamm.

Ungefärliga tidpunkter:
fr kl 14.00 blommor till stången, 14.10 stångresning, 14.20-14.45 dans, 14.45 lekar, 15.00 kolavrål, 15.15 fiskdamm och fr 15.30 lotterivinster.

Ta med fika och gärna jämna pengar till lotterierna, men swish finns.

Midsommar


Årsmöte 26 juni, 2022

Medlemmar - glöm inte årsmötet på söndag den 26 juni kl 10.00 på ängen vid föreningsstugan. Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Korgil Sommarvattensystem

Onsdag 22 juni
De sista ventilerna i västra systemet kommer att bytas. Vattnet kommer stängas av för Laxvägen 12 och 14. Pga grävarbeten kan det vara begränsad framkomlighet på nedre delen av Laxvägen.

Sommarvattnet på övre delen av Ålstigen , söder om diket vid Västermyren, kommer vara avstängt för ventilbyte Ålstigen 10

Torsdag 23 juni
Sommarvattnet kommer vara avstängt ca 2 timmar någon gång under dagen medan den såkallade sommartankan fylls och vi går över till sommardrift av pumpsystemet. Detta görs för att höja kapaciteten i systemet när det är många på plats i Korgil under semestertider.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Ventilbyte Korgil sommarvattensystem

Östra och västra sommarvattensystemet kommer vara avstängt, onsdag 15/6, för byte av ventiler och att åtgärda en läcka. Vintervattnet berörs inte. Vatten finns i tappkranen i korsningen Laxvägen/Korgilvägen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Uppdaterad information: Byta av ventiler Korgils sommarvattensystem vecka 22

Pga försenade materielleveranser startar arbetet först på onsdag 1 juni. Under onsdagen är vattnet avstängt på följande vägar:
 • Braxens väg
 • Ålstigen (med undantag av nr 1,3 och 5)
 • Mörtvägen

  Om allt går enligt plan kommer både östra och västra systemet vara avstängt under torsdag 2 juni medan västra systemet (med undantag av Braxens väg) kommer vara avstängt under fredag 3 juni.

  Sen fortsätter arbetet under vecka 23 med resterande delar av västra systemet dvs Laxvägen, Sillvägen och Korgilvägen.
  Ändringar kan ske

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen


 • Ingen arbetsdag lördagen den 28 maj 2022

  Styrelsen har tidigare flaggat för en extra arbetsdag den 28 maj. Vi har nu beslutat att inte anordna en sådan.

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen


  Avstängning Korgil sommarvattensystem vecka 22 pga ventilbyten

  Från och med måndag 30 maj kommer ventilbyten utföras inom delar av Korgils sommarvattensystem.

  Dag 1 kommer hela sommarvattensystemet vara avstängt.

  Dag 2 kommer västra sommarvattensystemet dvs Korgilvägen, Ålstigen, Mörtvärgen, Sillvägen och Spiggväggen vara avstängt.

  Braxens väg kommer få vatten via östra systemet.

  Dag 3 – 5 kommer merparten av västra systemet vara avstängt. Möjligtvis kan Ålstigen (med undantag av 1, 3 och 5) samt Mörtvägen få vatten via östra systemet.

  Blir arbetet inte klart vecka 22 görs uppehåll under helgen 4–6 juni för att sedan fortsätta vecka 23.
  Tidplanen kan även förändras beroende på tillgång till material.
  Information ges löpande på Korgil.se och i Facebookgruppen Korgils anslagstavla.

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen/Lars Kristian


  OBS! Valborgsbrasa inställd

  Brasan tänds INTE då det är eldningsförbud i Norrtälje kommun!

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen


  Sommarvattnet påsläppt

  Bra att veta: sommarvattnet flödar åter i Korgils alla slangar.
  Korgils vattensystem är dimensionerat för hushållsvatten men inte för bevattningsanläggningar. Det är inte tillåtet att koppla fasta bevattningssystem (vattenspridare, läckande slangar etc) till sommarvattnet.

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen


  Välkommen till arbetsdag
  Lördagen den 23 april 2022

  I bifogad PDF finns de sysslor som behöver göras beskrivna

  Styrelsen i Korgils Väg- och Tomtägarförening


  Arbetsinfo


  OBS! INSTÄLLD ARBETSDAG
  9 april 2022

  Inställd på grund av otjänligt väder

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen


  Årets första medlemsbrev - 2022

  Finns i bifogad PDF


  Medlemsbrev