Stugområdets historia: Gården Korgil 1:2, Korgilvägen 53, är ”intakt”. Från den andra gården, Korgil 1:9, Korgilvägen 45-47, gjordes i mitten av 1960-talet en större avstyckning som såldes till mäklare Bengt Rosenberg som i sin tur styckade av och sålde ett hundratal tomter – det som idag är vårt fritidshusområde. Till tomtområdet hör ett grönområde på cirka 45 ha, som 1984 överläts av mäklaren Bengt Rosenberg till Korgils tomtägarförening.

Förutom grönområdet har vi gemensamt två småbåtshamnar, föreningsstuga, festplats, badplats, m.m. Vi har också en vattenanläggning för sommarvatten och ett vägnät som är cirka 5 km långt med ett tiotal vägar.

För att främja den sociala samvaron och för att Korgil även fortsättningsvis ska vara ett attraktivt fritidshusområde och inte minst för att kunna hålla våra medlemsavgifter på en rimlig nivå, har vi sen området blev till gemensamma arbetsdagar, 3-4 per år. Alla är välkomna att dra sitt strå till stacken och bidra med sin arbetsinsats, var och en efter sin förmåga. För att ytterligare stärka grannsämjan och ha trevligt har vi av tradition två fester per år, midsommarafton och en sommarfest.

Vi som bor i Korgil tillhör två föreningar, dels Tomtägarföreningen som bildades 1967, dels Vägföreningen som bildades 1968. Föreningarna har en gemensam styrelse. Årsmöte för båda föreningarna hålls söndagen i midsommarhelgen. / Inger Olsson

Vill du veta mer? Läs pdf-filen "Om Korgil".