Grannsamverkan och Båtsamverkan

Med syfte att så långt möjligt förebygga och även följa upp inbrott och stölder av båtar och tillbehör startades 2016 ett samarbete med Polisen och Sjöpolisen. Därmed inleddes också ett informationsutbyte med kontaktpersoner i andra hamnar, båtklubbar och marinor.

När vi är i Korgil fortsätter vi alla som vanligt att vara vaksamma på personer/bilar som inte verkar höra hemma i Korgil och som beter sig ”mystiskt”. Om du råkar ut för inbrott/stöld ingrip inte på annat sätt än att polisanmäla! Informera också gärna någon i styrelsen.

Om du själv inte har möjlighet har du kanske någon god granne eller vän som kan titta till din fastighet/båt lite då och då.

Styrelsen / Inger Februari 2017

OBS! Polisen ber drabbade att beakta följande
Om du har oturen att drabbas av stöld eller inbrott tänk då på att polisanmäla så snart som möjligt. Och ”städa” inte låt exempelvis krossat glas sitta kvar i fönsterramen (man kan tillfälligt täcka fönstret med en träskiva el dylikt) tills Polisen har möjlighet att komma och göra en teknisk undersökning. Ju mer som är orört desto enklare för Polisen att säkra spår och DNA.

Styrelsen / Inger Februari 2017