Platsens äldre historia

Exakt hur länge Korgil har varit bebott är okänt. Det finns inga fornlämningar i området som kan skvallra om platsens ålder, men den äldsta karta som vi funnit över Korgil är från 1640. Man kan på den förstå att platsen bestod av en ensam gård (1/2 skattehemman, 4 öresland), men på en karta från 1826 finns två gårdar redovisade. Detta innebär att man någon gång efter att den äldre kartan tillverkats delat fastigheten (kanske genom arv? - ev. under 1700-talet).

På 1800-talskartan kan man se att 2 bröder (Anders och Jan Jansson) bor i varsin gård, vilket möjligen kan ge tyngd åt tanken att gården delats genom arv. Dessa två gårdar finns fortfarande kvar idag! / G. Wertwein

Här nedan kan äldre kartor ses, vilka visar ungefär samma utsnitt. Kartornas årtal står längst ner till höger på varje bild.

karta 2021
karta 1955
karta 1909
karta 1826
karta 1793
karta 1787